com.numericalmethod.algoquant.data.historicaldata.china.zqf.stock